CELLEMENTS DESIGN

Dessa riktlinjer beskriver de visuella och verbala elementen som representerar Cellements företagsidentitet. Detta inkluderar vårt namn, logotyp och andra element som färg, typ och grafik.